Назад

GSM SIM 2x2 - дайлер с вграден модем виртуално разделен на две части (GSM SIM 2x2)

 
 
 


Кратко описание:
СПРЯН ОТ ПРОИЗВОДСТВО (ноември 2012г.). ЗА АКТУАЛНИЯ МОДЕЛ ВИЖТЕ ТУК.


Дава информация за състоянието на две алармени системи или за два партишъна на една алармена система. Има 2 отделни входа OPEN/CLOSE (О/С 1 и О/С 2) и 2 отделни алармени входа А1 и А2. SMS О/С 1 се изпраща на телефон 1. При сработване на А1, се обажда на телефони от 1 до 4. SMS О/С 2 се изпраща на телефон 5. При сработване на А2, се обажда на телефони от 5 до 9.

Още

Технически параметри:
Брой телефонни номера до 4бр. на 1-ва група, 5бр. на 2-ра група
Брой цикли на избиране 3
Захранващо напрежение 12V, 250mA
Управление отпадащ +12V, подаващ +12V, отпадаща “маса”, подаваща “маса”
Подавани служебни SMS Open!, Close!, TEST OK, AC TROUBLE (+RESTORE),
LOW BATT (+RESTORE), Out=1, Out=0
Продължителност на звъненето 40 сек./ тлф.

Цена клиенти (лв. без ДДС): 125.00

Инсталиране