Авариен асансьорен GSM комуникатор 2 в 1: Двустранна разговорна връзка + Аварийно осветление

Представяме на Вашето внимание едно устройство на атрактивна цена, с което удовлетворявате едновремнно две нормативни изисквания от НАРЕДБА-та ЗА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА АСАНСЬОРИ чл. 39: Чл. 39. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2014 г.) (1) Ползвателите на асансьори: 1. които нямат аварийно осветление в кабината, трябва да осигурят асансьорите да имат аварийно осветление, захранвано от устройство с автоматично управление, което при прекъсване на електрическото захранване да е в състояние да захрани лампа с мощност, не по-малка от 1 W, в продължение на 1 час; ....(2)Ползвателите на асансьори, които нямат аварийно алармено устройство, трябва да осигурят асансьорът да има аварийно алармено устройство съгласно т. 5.14.3 от БДС ЕN 81-80: 2003, което да позволява двустранна разговорна връзка между кабината на асансьора и лицето, което извършва аварийно обслужване на асансьора.... С нашия Авариен асансьорен GSM комуникатор 2 в 1 осигурявате едновременно двустранна разговорна връзка и аварийно осветление. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ СНИМКАТА ИЛИ ИМЕТО НА УСТРОЙСТВОТО!

Магнитен датчик за положението на асансьорната кабина

За повече информация кликнете върху името или снимката на устройството!

Модул реле за включване към външна блокираща верига с 2 метра кабел

За повече информация кликнете върху снимката или името на устройството!

Антивандал паник бутон

За повече информация кликнете върху снимката или името на устройството!

Аварийно осветление към асансьорен GSM комуникатор 2 в 1

В плафона на аварийното осветление е поместен и високоговорителя на Аварийния асансьорен GSM комуникатор 2в1. При спиране на тока, според изискванията на Наредбата, осветлението се включва за 1 час. Осигурена е допълнителна възможност асансьорните техници дистанционно да включват и изключват осветлението. За повече информация кликнете върху снимката или името на устройството!

GSM комуникатор за асансьор във водонепроницаема кутия

За повече информация кликнете върху снимката или името на устройството!

Захранващ модул за зареждане на акумулатори

GSM антена 4dB/m с кабел 3 метра и магнитен фиксатор

Акумулатор 12V/1,3Ah

GSM комуникатор за асансьор

Едно от нормативните изисквания за осигуряване безопасност на асансьорите е: „Ползвателите на асансьори, които нямат аварийно алармено устройство, трябва да осигурят асансьорът да има аварийно алармено устройство съгласно т. 5.14.3 от БДС ЕN 81-80: 2003, което да позволява двустранна разговорна връзка между кабината на асансьора и лицето, което извършва аварийно обслужване на асансьора“. ЕТА СИС предлага комуникатор с вграден GSM модем, който изпълнява тази функция. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ СНИМКАТА ИЛИ ИМЕТО НА УСТРОЙСТВОТО!