Болнична система за оповестяване

НОВО от м. август 2013г. - Безжичната система на ЕТА СИС за оповестяване за болници, старчески домове, центрове за настаняване от семеен тип за деца или възрастни и др. (повиквателна, сестринска система) вече се предлага и във вариант с безплатен софтуер под Windows. Безплатният софтуер за инсталиране на нова болнична система можете да изтеглите оттук . (Ако имате действаща отпреди 2018г болнична система, но се налага да я инсталирате отново, запазвайки всички данни, използвайте следния линк . Промени относно функционалността и необходимата техника няма, с изключение на това, че вече не е необходимо да се закупува допълнително компютър или рутер, защото програмата може да бъде инсталирана на произволен компютър с Windows. Променена в известна степен е визуализацията. Безжичната болнична система за оповестяване осигурява надеждна връзка на пациентите с медицинския персонал. Всяко постъпило повикване от страна на пациентите предизвиква звуков и светлинен сигнал. Времето на повикване и времето, в което персоналът се е отзовал, се регистрират в компютър. Съхранява се архив на събитията. Справки могат да се правят както локално, така и през Интернет. Системата има възможност за разширение и включване на нови стаи и етажи чрез добавяне на нови приемници и бутони. Още...

Безжична система за оповестяване за малки обекти

Предназначена е за малки здравни заведения (отделения в болници, старчески домове и т.н.) с малък брой стаи, при които не е необходимо да се пази информация кога е постъпило повикване и кога персоналът се е отзовал. Системата поддържа до 16 безжични Бутона за повикване. Те могат да бъдат неподвижно закрепени (към стена, нощно шкафче) или да бъдат оставени подвижни. Възможни са два начина на разполагането им: първи вариант - по един бутон в стая: тогава системата ще обслужва до 16 стаи и на таблото-приемник ще се изписва номерът на стаята; втори вариант - по един бутон за легло: тогава системата ще обслужва до 16 легла и на таблото-приемник ще се изписва номерът на леглото, от което е дошло повикването