Назад

Безжична система за оповестяване за малки обекти (SMALL HOSPITAL)Кратко описание:
Предназначена е за малки здравни заведения (отделения в болници, старчески домове и т.н.) с малък брой стаи, при които не е необходимо да се пази информация кога е постъпило повикване и кога персоналът се е отзовал. Системата поддържа до 16 безжични Бутона за повикване. Те могат да бъдат неподвижно закрепени (към стена, нощно шкафче) или да бъдат оставени подвижни. Възможни са два начина на разполагането им:
първи вариант - по един бутон в стая: тогава системата ще обслужва до 16 стаи и на таблото-приемник ще се изписва номерът на стаята;
втори вариант - по един бутон за легло: тогава системата ще обслужва до 16 легла и на таблото-приемник ще се изписва номерът на леглото, от което е дошло повикването


Технически параметри:
Брой радио-зони (брой стаи/легла) До 16
Брой ДУ (брой Бутони за повикване) До 16
Захранващо напрежение (адаптер 12V/400mA) = 12 V
Консумация Макс. 300 mA


Компоненти:
1. Табло-приемник за повиквания от до 16 броя стаи/легла – 1бр.
2. Безжичен Бутон за повикване (с поставени батерии Li-Ion CR2016 3V -2бр) – таблото приемник поддържа до 16 броя безжични бутони
3. Адаптер 220V/12V посредством който се захранва Таблото-приемник – 1бр.

Принцип на действие:
На подходящо място в заведението (например в стаята на сестрите) се поставя Таблото-приемник. В горния край на лицевия панел са разположени светодиоди с номерата на стаите/леглата, а в долния край на таблото за всяка стая/легло има бутонче със същия номер.
Когато някой натисне Бутон за повикване, светва светодиода на съответната стая/легло и зазвучава тих звуков сигнал.
Ако служителят натисне бутончето за реакция със същия номер, светлинната и звукова сигнализации спират.
Ако не бъде натиснато бутончето за реакция в рамките на една минута, звуковият сигнал става по-интензивен. Звукът спира или след натискане на бутончето или се преустановява сам след още около минута.

Предимства:
- ниска цена
- не е необходимо никакво окабеляване
- не е необходим компютър
- лесно и просто боравене

Недостатъци:
- ограничен брой стаи/легла
- ограничения в обхвата: той е около 50м отстояние от Таблото-приемник при пряка видимост, но са възможни вариации в зависимост от типа застрояване.
- не се съхранява информация за настъпилите събития

                              Работа