Система "Бодрост"

Актуалната система Бодрост ще намерите на новия ни сайт eta-sys.com Предназначена е за контролиране на работата на физическа охрана на обекти.

Мобилен GSM паник бутон

Мобилният GSM паник бутон е предназначен за големи обекти, където маршрутът на обход е много дълъг и е невъзможно или икономически нецелесъобразно този маршрут да бъде покрит с радиоприемници и радио-паник бутони. GSM паник бутонът се нуждае само от SIM карта. Компактен е, пазачът може да си го държи в джоба и обхватът му е практически неограничен - работи навсякъде, където мобилните оператори имат покритие. Работи с всички мобилни оператори. Още