Назад

GSM комуникатор с гласово оповестяване (GSM Emb vgt14)

 
 
 


Кратко описание:
Този модел има всички възможности на основната версия (GSM Emb v1.0), но е с добавен гласов модул. Така при позвъняване от дайлера, ако вдигнете, ще чуете предварително записаното в гласовия модул съобщение. Този модел е особено подходящ за пожаро-известителни централи, когато има императивно изискване комуникаторът да бъде с гласово оповестяване.

Технически параметри:
Брой телефонни номера: до 9 бр.
Брой зони: 5 свободно програмируеми
Типове зони: 7 типа
Управление на зоните: чрез подаване или отпадане на „+12V” или чрез подаване или отпадане на „-” , програмира се
Възможност за разделяне на зоните на две групи: да, програмира се
Брой цикли на избиране: от 1 до 9, програмира се
Брой управляеми изходи: 2бр тип отворен колектор 400mA/ max peak 500mA, които комутират „маса”
Режими на работа на управляемите изходи: тригерен (STEADY) или импулсен (Pulsed) режим; програмира се
Права за управление на изходите: номерата, въведени от 1-ва до 4-та позиция в СИМ картата
Проверка статуса на изходите: да; Комбинацията ##, подадена от номера от 1-ва до 4-та позиция в СИМ картата, им връща SMS със състоянието на изходите
Захранващо напрежение: DC 12V/250mA
GSM модулът се захранва от AUX на алармената централа, а не директно от акумулатора!
Консумация в режим на готовност: 15mA,
Консумация при изпращане на SMS: 80mA
Консумация при позвъняване: 120mA
Следене на захранващото напрежение и състоянието на акумулатора: по желание; програмира се; може да се следят и двете, само едното или нито едно от двете
Тестови sms-и: по желание; програмира се
„HELP” меню: да; Комбинацията **, подадена от номера на 1-ва позиция в СИМ картата, му връща SMS с формата на командите
Статус на системата и настройките: да; Комбинацията ## , подадена от номера на 1-ва позиция в СИМ картата, му връща SMS с пълния статус на модула и програмираните параметри
Размери в мм: 122 х 71 х 29

Цена клиенти (лв. без ДДС): 125.00

Инсталиране