Назад

ПУМА - алармена система с вграден GSM комуникатор (PUMA LCD16+GSM+RF+CR)Кратко описание:
Актуална информация за произвежданите в момента алармени системи ще намерите на новия ни сайт eta-sys.comВиж повече...
Алармената система PUMA е с 16 програмириуеми зони, вграден в захранващия блок GSM комуникатор (дайлер) и клавиатура с LCD дисплей (2 реда х16 знака на ред).

Към една алармена система могат да бъдат присъединени до 8 клавиатури.
Възможни са до 30 потребителски кода с индивидуални права.
PUMA е с вграден GSM комуникатор и оповестява до 10 потребителя.На всеки от записаните в паметта й потребители се дават индивидуални права: за включване и изключване на алармената система с GSM апарат, за управление на изходи, за получаване на SMS за системни събития, за оповестяване при аларма с SMS и/или позвъняване.Комуникаторът работи с всички мобилни оператори.
Алармената система PUMA има възможност за деление на групи: Група 1, Група 2 и Глобална. Това позволява с една аларма да се следят и управляват два относително или напълно самостоятелни обекта. Не е задължително всеки от тези обекти да има отделна клавиатура. Общата клавиатура е икономически изгоден вариант, при който се споделят общи ресурси (захранващ блок, акумулатор, GSM дайлер, клавиатура), а същевременно се осигурява пълна самостоятелност и конфиденциалност.
Към всяка от групите могат да бъдат назначени по няколко клавиатури.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ЗА ДОСТЪП ДО ФАЙЛОВЕТЕ С РЪКОВОДСТВАТА И СХЕМИТЕ ЗА СВЪРЗВАНЕ, КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ ИМЕТО ИЛИ СНИМКАТА НА ПРОДУКТА!Технически параметри:
PUMA има 4 изхода с възможности за управление на сирени, отваряне на врати и др.
Алармената система PUMA поддържа памет за последните 256 събития.
Допълнителни възможности:
Освен чрез клавиатура, PUMA може да бъде управлявана и с дистанционно управление. Това е особено подходящо и удобно ако в семейството има стари хора и/или малки деца, които трудно боравят с клавиатура или не помнят цифри. Тази приставка дава възможност да бъдат използвани и паник бутони. С нея освен жични, се добавят и безжични (радио) зони.
Освен чрез клавиатура и през GSM, PUMA може да бъде управлявана и с карти/безжични ключодържатели-тагове (за целта трябва да закупите друга приставка - четец на ISO карти/тагове, която също се вгражда в клавиатурата). Това е още по-лесен за употреба вариант и в по-голяма степен икономичен (таговете трудно се повреждат и нямат батерии)

Тук можете да намерите отговор на някои често задавани въпроси

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Брой зони: 8 хардуерни на платката и до 8 клавиатурни или радио-зони

Брой клавиатури: макс. 8

Захранване: 220V / 20W ; 12V, 3...7 Ah акумулаторна батерия

Деление: 2 групи + Глобална

Брой изходи: 4 с възможности за управление на сирени, отваряне на врати, захранване на пожарни датчици, активитане при събитие

Кодове, 4 цифрени: 1 Инсталационен......Начален 'Install'= '1234'
30 Master, User, …... Начален 'Master 1'= '1111'

Памет: 256 събития

Телефони: 10 с възможности за дистанционно включване и изключване на алармената система, управление на изходи, получаване на SMS за събития от алармената система, оповестяване при аларма с SMS и/или позвъняване.

LCD дисплей 2х16 знака

Възможност за четец на ISO карти/тагове, вграден в клавиатура

Възможност за RF приемник за дистанционни или паник бутони или радио зони, вграден в клавиатура

ВЪЗМОЖНОСТ за добавяне на още зони посредством зонов разширител- Виж повече...

ВЪЗМОЖНОСТ за добавяне на модул за гласово оповестяване - Виж повече...

ВЪЗМОЖНОСТ за двупосочна гласова връзка - Виж повече...

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: клавиатура LCD, GSM дайлер, захранващ блок с трансформатор в голяма метална кутия


Цена клиенти (лв. без ДДС): 180.00

Инсталиране                              Работа