Назад

GSM предавател и приемник за управление на консуматори (GSM PU1S/PU1R)

 


Кратко описание:
Подходящи за всички случаи, когато трябва да се контролира работата на обект разположен на голямо разстояние от изпълнителното устройство. Пример: резервоари за чиста/мръсна вода, снабдени с нивомери и помпа за пълнене/изпразване на резервоара.

Технически параметри:
Брой телефонни номера: общо до 10 бр.

При въвеждането на телефонните номера в СИМ-а задължително се слага име във вид на една цифра от 0 до 9. Мястото, на което е записан номерът в SIM картата не е от значение – трябва само да е сред първите 20 записа в СИМ-а, а правата му зависят само от името, което е получил.

С име 0 (нула) се въвежда номера на инсталатора. Той има всички права за програмиране, но не се оповестява

С име 1 в СИМ-картата на предавателя (SENDER) се записва номерът на приемащия модул (RECEIVER)
С име 1 в СИМ-картата на приемащия модул (RECEIVER) се записва номерът на предавателя (SENDER)

С име 2 се записва номерът на човека, който отговаря за функционирането на системата. Той получава всички SMS-и и има право да управлява изходите.

С имена 3 и 4 са потребителите, които могат да бъдат оповестявани и имат право да управляват изходите.

С имена 5 до 9 са потребителите, които могат само да бъдат оповестявани.

Въвеждане/промяна на телефонните номера в SIM-а: по 2 начина (чрез GSM апарат или с SMS, изпратен от номер с име 0)

При въвеждане на телефонните номера с SMS от номер с име 0 се използва следният формат: 2=0888123456,3=0899987654 (с този примерен текст се въвеждат потребителите с имена 2 и 3)

Нова команда #1 за проверка на записаните в СИМ-а телефонни номера от номер с име 0

Брой зони: 5 свободно програмируеми

Типове зони: 8 типа

Управление на зоните: чрез подаване или отпадане на „+12V” или чрез подаване или отпадане на „-” , програмира се (При първоначално включване след ресет, GSM комуникаторът 'прочита' и 'запомня' състоянието на зоните)

Възможност за въвеждане на собствен текст за SMS (става с изпращане на SMS от номер с име 0) - до три есемеса със собствен текст.

Възможност за разделяне на зоните на две групи: да, програмира се

Брой цикли на избиране: от 1 до 9, програмира се

Допълнителна функция, която дава възможност за избор дали цикълът на прозвъняване да бъде прекратен, когато някой от номерата 'вдигне'.

Допълнителна функция – дава възможност за избор дали да спира набирането при изпусната аларма, ако алармения сигнал се възстанови до 40 секунди след сработване.

Брой управляеми изходи: 2бр тип отворен колектор 400mA/ max peak 500mA, които комутират „маса”

Права за управление на изходите: с SMS от номера 0,1,2,3 и 4

Проверка статуса на изходите: да; Комбинацията ##, подадена от номера от 0 до 4, им връща SMS със състоянието на изходите

Захранващо напрежение: DC 12V/250mA

Реле в окомплектовката на GSM RECEIVER (приемник): 40А, 380V

Консумация в режим на готовност: 20mA,
Консумация при изпращане на SMS: 80mA
Консумация при позвъняване: 120mA

Следене на захранващото напрежение: по желание; програмира се. Фабричната настройка следи само състоянието на акумулатора.

Тестови sms-и: по желание; програмира се

„HELP” меню: да; Комбинацията **, подадена от номер 0, му връща SMS с формата на командите

Статус на системата и настройките: да; Комбинацията ## , подадена от номер 0, му връща SMS с пълния статус на модула и програмираните параметри. В края на SMS-a има информация за силата на GSM сигнала - според нейната стойност можете да прецените имате ли нужда от допълнителна антена или вградената е достатъчна. Номерата с права да управляват изходите получават SMS само с тяхното състояние

Окомплектовка: пластмасова кутия, захранващ блок, GSM модул, акумулатор. В окомплектовката на GSM RECEIVER (приемник) влиза и реле 40А, 380V

Цената без ДДС е за комплект GSM SENDER + GSM RECEIVER окомплектовани по горепосочения начин.

Цена клиенти (лв. без ДДС): 318.00