Назад

Какви са разликите между модел Emb v1.17 и най-новата версия от юни 2015г - Emb v1.18 GSM комуникатори? (Razliki v.18)

 
 


Кратко описание:
Във външния им вид и хардуера няма промяна.Има две промени в софтуера. Първата: след първоначално включване, дайлерът записва като инсталаторски първия номер, от който получи позвъняване. Как става това стъпка по стъпка можете да научите от описанието или кликнете тук. Другата промяна касае възможността за изпращане на SMS със собствен текст. Вече има възможност за въвеждане на три SMS-а със собствен текст: OwnSMS1, OwnSMS2 и OwnSMS3. За повече информация кликнете тук


Технически параметри:
ЗА ДА ЗАПИШЕ ДАЙЛЕРЪТ ВАШИЯ НОМЕР КАТО ИНСТАЛАТОРСКИ, СЛЕДВАЙТЕ СЛЕДНИТЕ СТЪПКИ:
Слагате СИМ картата (с премахнат PIN код!) в комуникатора без да правите опити да записвате в нея каквото и да било.
След първоначално включване на дайлера изчаквате той да се регистрира в мрежата и да си вземе настройките. Ако дайлерът не намери в СИМ-а телефонни номера с подходящи име и формат, той остава да мига в оранжево.
Обаждате му се от своя телефон и той ще запише този номер с име 0 (инсталаторски) и ще започне да мига зеления светодиод.
Оттук нататък вече можете да го програмирате от този номер с обаждане или с SMS, както и с SMS да въведете останалите телефонни номера.

SMS-И СЪС СОБСТВЕН ТЕКСТ:
Те се програмират както версия 17 (виж пълното ръководство на версия 18 тук), само че след 'S' преди '=' се слага цифра 1,2 или 3, за да се запише текста в съответния SMS.
Пример:
S1=My SMS 1,S2=Probe2,S3=Test3
В програмиране типа на зоните (Меню *1,2,3,4,5 виж краткото описание) тип7 става OwnSMS1, добавят се тип8 - OwnSMS2 и тип9 - OwnSMS3 за да пращат съответните зони SMS с Вашите текстове.
Внимание: SMS-ите трябва да бъдат изписани на латиница!

Изтеглете оттук файл 'Инсталиране', за да се запознаете с всички функции на новия модел GSM комуникатор. За Ваше удобство новостите при версия 18 са маркирани в червено.