Назад

Какви са разликите между стария (Emb v1.0) и новия модел (Emb v1.17) GSM комуникатори? (Emb v1.17 razliki)

 
 


Кратко описание:
Във външния им вид има много малка промяна - върху стикера на новия модел липсва отвора за светодиода STATUS. Мястото на светодиода е променено - вече се намира под антената, а просветването му се вижда през стикера. За по-сигурно погледнете партидния номер на гърба на кутията. За разликите в начина на функциониране можете да прочетете тук


Технически параметри:
ОТГОВОР
1. При първоначално включване след ресет, GSM комуникаторът 'прочита' и 'запомня' състоянието на зоните. Фабричните настройки на зоните остават същите. Това състояние се запомня в EEPROM и не се променя след рестарт.

2. При въвеждането на телефонните номера в СИМ-а задължително се слага име във вид на една цифра от 0 до 9

3. Мястото, на което е записан номерът в SIM картата вече не е от значение – трябва само да е сред първите 20 записа в СИМ-а, а правата му зависят само от името, което е получил. Номерата за оповестяване вече могат да се въвеждат по два начина:
3.1. Въвеждане на номерата в SIM-а посредством GSM апарат– след въвеждане на номера за прозвъняване, се въвежда и име – цифра от 0 до 9.
3.2. Въвеждане на номерата в SIM-а чрез изпращане на SMS от номера с име 0 или 1

4. Отделен номер за инсталатор: с име 0 и пълни права без да бъде оповестяван

5. Изтриване на номерата в SIM-а – става по същия начин посредством джъмпера, но освен това се ресетва и комуникатора да фабрично състояние

6. Нова команда #1 за проверка на записаните в СИМ-а телефонни номера от номера с име 0 или 1

7. Дайлерът може да се програмира вече освен с DTMF команди и чрез SMS със същия текст за командите. Последователността на командите в SMS-a не е от значение, важно е да се разделят със запетая и да няма шпации. Важат същите правила: НЕ се въвеждат команди когато: 1. Искате да запазите фабричните настройки и 2. За зони/опции, които не ползвате.

8. Възможност за въвеждане на собствен текст за SMS (става с изпращане на SMS от номер с име 0 или 1)

9. Изходите могат да се управляват от номера с име 0,1,2,3,4.

10. Изходите вече могат да се управляват и чрез SMS от 0 и 1.

11. Допълнителна функция, която дава възможност за избор дали цикълът на прозвъняване да бъде прекратен когато някой от номерата 'вдигне'. Фабрична стойност 0 (изключена опция, цикълът на прозвъняване не се прекратява, когато някой 'вдигне' на дайлера)

12. Допълнителна функция – дава възможност за избор дали да спира набирането при изпусната аларма, ако алармения сигнал се възстанови до 40 секунди след сработване. Фабрична стойност -1 (след обаждането на първия номер проверява дали аларменият сигнал се е възстановил и ако да – не звъни на останалите)

13. Нова фабрична настройка за напреженовите SMS-и: следи се само Акумулатора

Изтеглете оттук файл 'Инсталиране', за да се запознаете с всички функции на новия модел GSM комуникатор.