Кои сме ние?

Фирма ЕТА-СИС гр. Варна с управител инж. Светлин Парев е създадена да продължи започнатото от ЕТА-СИСТЕМ в областта на проектирането, производството и монтажа на СОС и компоненти за СОД и банкова сигурност. По отношение на системите за оповестяване (дайлери), фирмата има водещо място в страната. Фирмата е единствена по способността си да разработва и внедрява уникални и специално проектирани алармени системи за големи обекти.

ЕТА-СИС” ООД  се специализира и в производството и доставката на противоударни и бронирани стъкла за банкови офиси, бронирани машини и др. Бронираните стъкла класове BR2-NS и BR3-NS са преминали изпитанията както на МВР, така и на военните и единствени в България притежават продуктов сертификат, издаден от ИА на ИКИ на ВТИ.

За осъществяване на външен контрол и сертификация на продуктите е създадено дружество “Евростандарт- 2000” ООД, което притежава сертификатите и патентите за производството.

От средата на миналата година разработваме електронен магазин, защото в настоящия ни сайт информацията е от началото на 2016г. (при промени, направени от хостващата компания, беше изтрита безвъзвратно информацията за всички продукти, качени в периода 2016-средата на 2019г). Сега вече стана ясно, че електронният ни магазин така и няма да заработи като такъв, а ще бъде сайт, където ще можете да разглеждате нашите продукти, да теглите упътвания, да задавате въпроси и т.н. Заявките ще вземаме по телефона поне докато не се променят нормативните изисквания, свързани със СУПТО... Но тъй като сме готови окончателно с иновативен за българския пазар продукт и той вече е качен на сайта, решихме да не отлагаме повече представянето на https://eta-sys.com 

 

На 26.06.2020г. бe подписан договор за безвъзмездна финансова помощ №G16RFOP002-2.073-1919-C01 между ЕТА СИС ООД и МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА (чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството й на Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК)) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Стойността на договора за БФП възлиза на 10 000лв (десет хиляди лева). Финансовата помощ е 100% безвъзмездна и няма съфинансиране от бенефициента.

 

Срок на договора за БФП: 26.09.2020г.